Stockmaster patenten zijn vastgesteld en aangevraagd in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord AmericaAUTO-VEILIGE PLATFORMTRAP

Stockmaster Ladder Co Professioneel Klimmateriaal

Veiligheid


Onderstaande informatie stamt van Europese normen

welke in het algemeen toegepast kunnen worden in Europa.Verantwoordelijkheid van werkgevers

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de arbeidsplaats en moet hiervoor arbeidsmiddelen ter beschikking stellen die voldoende bescherming bieden tegen de risico’s die met de werkzaamheden samenhangen.Bijvoorbeeld EU Veiligheidsrichtlijn 2001/45/EG;

“De werkgever die voornemens is tijdelijke werkzaamheden op hoogte uit te voeren, moet daarvoor arbeidsmiddelen kiezen die voldoende bescherming tegen de risico’s van vallen van hoogte bieden.”Verantwoordelijkheid van de fabrikant

Ontwerpers, fabrikanten en leveranciers van producten zijn verplicht om producten te leveren die vrij zijn van risico’s, mits correct gebruikt, en dat informatie over het correcte gebruik verschaft wordt.


Voor dit doel worden Product Risico Inventarisaties voor Stockmaster producten verstrekt. Zie “NormenDe Product Risico Inventarisatie geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor enige taak. Het besluit om een product te kopen en te gebruiken is uitsluitend de verantwoording van de koper. Elke beslissing om een product te kopen moet vooraf gegaan worden door een Risico Analyse van de Werkplek. De Product Risico Inventarisatie vormt een onderdeel van de Risico Analyse van de Werkplek.Het produceren van een product volgens de normen, zoals de EN 131 deel 1 & 2,  maakt een product daardoor niet vanzelfsprekend geschikt voor een bepaalde toepassing. Zie “Normen”.


terug
Normen Veiligheid