Stockmaster patenten zijn vastgesteld en aangevraagd in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord AmericaAUTO-VEILIGE PLATFORMTRAP

Stockmaster Ladder Co Professioneel Klimmateriaal

Onderstaande garantie betreft alle Stockmaster producten


Klik hier om uw garantie te registreren


ProductgarantieCustom Ladder Company verleent de volgende garantie aan de koper van het product;Indien binnen een termijn van twee jaar na de aankoopdatum een defect aan een product ontstaat, als gevolg van materiaal- of productiefouten, Custom Ladder Company, naar eigen inzicht, het defecte onderdeel zonder kosten zal repareren of vervangen.


De aansprakelijkheid van Custom Ladder Company onder deze productgarantie is beperkt tot een of meerdere van de volgende opties;


NB: OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR GARANTIE DIENT EEN BEWIJS VAN AANKOOP OVERLEGD TE WORDEN. BEWAAR HIERVOOR UW AANKOOPDOCUMENTEN.


Deze garantie is niet geldig indien er sprake is van defecten aan het product die voortkomen uit, maar niet beperkt tot, misbruik, verwaarlozing, overbelasting, verzending, transporteren, botsingen, niet  geautoriseerde veranderingen of reparaties, schade welke per ongeluk dan wel met opzet is toegebracht.


Indien service noodzakelijk is neem dan contact op met het bedrijf waar u uw product gekocht heeft of met Custom Ladder Company voor instructies. Wij zijn niet aansprakelijk voor transportkosten of het zoek raken van producten tijdens het transport.


De voordelen krachtens deze garantie zijn een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot het product die de koper heeft volgens de wetgeving in het land van aankoop.

Garantieregistratie


U kunt uw garantie bij de fabrikant registreren per post, fax of e-mail.

 

Om het formulier te printen t,b.v. postverzending klik hier.


Om het onderstaand formulier per e-mail te versturen kunt u na invulling op verzenden klikken

Garantie Montage Onderdelen
terug